man in black jacket and white helmet holding orange and white textile
man in black jacket and white helmet holding orange and white textile
– –– ––––
––– – ––– – –
– –– ––––
––– – ––– – –

Đứng trước biển mùa hè,trong thoáng chốc như gió lướt qua má, tự dưng tôi thèm yêu. Đến lạ. Nhưng gió lướt qua rồi, tôi mỉm cười quay lại với sự thoải của cuộc sống độc thân, một mình, sự không khiên cưỡng và quyến rũ đến khó tả…

TrackingTrackingTrackingTracking