Sandy beach photo by Svetlana Sinitsyna (@lanas) on Unsplash