Empty, moody, mood and deserted HD photo by Petar Petkovski (@petkovski) on Unsplash