white printer paper
white printer paper
– –– ––––
––– – ––– – –
– –– ––––
––– – ––– – –

Old typeface

TrackingTrackingTrackingTracking