Devil’s Throat photo by Ivaylo Klissarov (@klissarov) on Unsplash