Botany, botanical, evergreen and bench HD photo by Scott Webb (@scottwebb) on Unsplash