Autumn In New York photo by Alex Kotomanov (@kotomanov) on Unsplash