Strange Trees photo by ashutosh nandeshwar (@n_ashutosh) on Unsplash