Gazebo Symmetry photo by Hudson Hintze (@hudsonhintze) on Unsplash