Eye of the Donkey photo by Frank Oschatz (@cordmedia) on Unsplash