Kashid beach.. @ India photo by Akshay Shelke (@akki1103) on Unsplash