La Rochelle jellyfish photo by Dimitri Iakymuk (@ydmytro) on Unsplash