Enter the Green photo by Damon Godbolt (@godboltvisuals) on Unsplash