Hybrid Dogwood photo by Anthony Stevens (@anthonystevens) on Unsplash