Summer boats photo by Ksenia Zakharova (@ksenzakh) on Unsplash