Snowboards and ski leaning against ski restaurant photo by Alexandr Podvalny (@freestockpro) on Unsplash