Manila Traffic photo by Rovin Ferrer (@hitsugaya1016) on Unsplash