– –– ––––
––– – ––– – –
– –– ––––
––– – ––– – –

کاروانسرای دِیرِ گچین، یکی از بزرگ‌ترین کاروانسراهای ایران، بر سر راه جاده تاریخی ری به قم در مرکز پارک ملی کویر قرار دارد. این کاروانسرا را کاروانسرای مادر نیز مینامند. عکس یکی از برج ها

TrackingTrackingTrackingTracking