Tiny Streets photo by Djamal Dagirov (@ddagone_1) on Unsplash