Stand tall photo by Todd Quackenbush (@toddquackenbush) on Unsplash