Newborn photo by Thomas Smith (@thomastasy) on Unsplash