Bavaria photo by Alexey Ruban (@kartochky) on Unsplash