Awake photo by Gina Braden (@ginapsych) on Unsplash