Tomato, vegetable, served and raw HD photo by Aitha Pragnya (@pragnya) on Unsplash