Iguana on rocks photo by Roi Dimor (@roi_dimor) on Unsplash