Old, density, modern and ancient HD photo by Randy Tarampi (@randytarampi) on Unsplash