An Evening At Nagaur photo by Vishal Sharma (@officialvishal9950) on Unsplash