Rickshaw photo by Adhithya Vijai (@adhithyavijai) on Unsplash