Stormy Night in Argostoli photo by Bob Commander (@bobsaymwa) on Unsplash