window panel with view of snow mountains
window panel with view of snow mountains

I took the photo through a windbreak on the mountain station of Sass Pordoi!

TrackingTrackingTracking