Gate to the domain of God photo by Tianshu Liu (@tianshu) on Unsplash