Alone photo by Roman Romashov (@wehavemegapixels) on Unsplash