Bavarian Hike photo by Rob Potvin (@robpotvin) on Unsplash