Point Dume State Beach surfer photo by Vladimir Kudinov (@madbyte) on Unsplash