Costa Rica Flower photo by patricia Nastasiak (@patnasty) on Unsplash