Wedding shoes photo by Jeva Lipinska (@inskastyle) on Unsplash