Bulldog “Zhora” photo by Andrey Bykoff (@zhoraodesskiy) on Unsplash