Magic Mountain photo by Akiata Cho (@rb_akita) on Unsplash