Monochrome water splash macro photo by Amritanshu Sikdar (@da_sikka_x) on Unsplash