Ozlo the Taos Ski Patrol Dog photo by Vlad Tchompalov (@tchompalov) on Unsplash