Neko Harbor at 3am photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash