Photo by Ilya Ilyukhin | Unsplash
Free Unsplash photo from Ilya  Ilyukhin
Make--
ModelRolleiflex
Shutter speed--
Aperture--
Focal length--
ISO--
Published onMay 20, 2017
Dimensions2876 × 2876