Extreme Heights photo by Svyatoslav Romanov (@slavromanov) on Unsplash