Children tradition Frida K. photo by Cristian Newman (@ismaelnieto) on Unsplash