SM7 vs The Flea photo by neil godding (@neilgodding) on Unsplash