Peace Pagoda Buddha Statue photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash