Shopska Salad photo by Ivaylo Klissarov (@klissarov) on Unsplash