Forever Fire photo by Kevin Geovanny Velasquez (@geovannyveloboz) on Unsplash