Skateboarding Tempelhof photo by Linda Schwarz (@lynn23) on Unsplash