China, shanghai, skyline and skyscraper HD photo by Tom Ash (@brassmonkey) on Unsplash